CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

tam nhin su menh

Tiếp tục giữ vững vị thế là Đại lý vé máy bay & du lịch hàng đầu, luôn nâng cao chất lượng dịch vụ

  • Phát triển theo chiều rộng: Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối với các đối tác chiến lược trong nước và Châu Á.
  • Phát triển theo chiều sâu: chuyên môn hóa và ứng dụng nền tảng công nghệ vào các ngành du lịch đang khai thác.

Mang đến lợi ích đa phương cho: Nhà cung cấp – Đối tác – Khách hàng.